Home Delicious

• Địa chỉ: Lô G Chung cư Hùng Vương, Phường 11 Quận 5

• Số điện thoại: 0948 321 615 (gặp Phương)

• Email: homedeliciouse@gmail.com

• Website: http://www.homedeliciouse.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://HomeDeliciouse.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Home.Deliciouse

• Y!m: homedelicious
FB : https://www.facebook.com/timecoming